Samarbejde og fælles ansvar

Når vi snakker kvæg, er det landmanden og dyrlægens store opgave og ansvar at producere fødevarer under bevidst hensyntagen til dyrevelfærd og fødevaresikkerhed.

I praksis består opgaven for dyrlægen i rådgivning og behandling, eller rådgivning i behandling.

Det er ligeledes vigtigt med en konstant evaluering af behandlingsresultater såvel i praksis som i laboratoriet, f.eks. ved resistensundersøgelser.